C. Atributii specifice in domeniul stabilirii si controlului relatiilor de munca

Inspectia muncii…

 1. indruma si controleaza aplicarea unitara a legislatiei muncii;
 2. organizeaza activitatile de control si evidenta a angajatorilor, a muncii prestate pe baza de contracte individuale de munca si conventii civile de prestari de servicii;
 3. controleaza respectarea legalitatii privind incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului individual de munca precum si a conventiilor civile de prestari de servicii;
 4. verifica legalitatea clauzelor inscrise in contractele individuale de munca, controleaza respectarea lor de catre angajatori, asigura si urmareste inregistrarea acestora in carnetele de munca;
 5. controleaza modul de completare a carnetelor de munca si conditiile de pastrare a acestora la unitatile din sectorul public, privat si la alte categorii de angajatori;
 6. asigura intocmirea si completarea in termenul prevazut de lege a carnetelor de munca pe care le are spre pastrare precum si evidenta acestora;
 7. controleaza daca persoanele fizice si juridice respecta prevederile legale privind inregistrarea contractelor de munca si a conventiilor civile de prestari de servicii;
 8. certifica si contrasemneaza legalitatea inscrierilor efectuate in carnetele de munca de catre angajatorii carora li s-a aprobat pastrarea si completarea acestora la sediu;
 9. verifica documentele prezentate de angajatori din care rezulta ca s-au achitat contributia catre bugetul asigurarilor sociale de stat, contributia pentru constituirea fondului pentru pensia suplimentara, a fondului de somaj, precum si contributia de asigurari de sanatate conform legii si sesizeaza institutiile care gestioneaza aceste fonduri in legatura cu incalcarea prevederilor legale din domeniul lor de competenta;
 10. tine evidenta persoanelor fizice si juridice care datoreaza comisionul prevazut de lege pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca, verificarea si certificarea legalitatii acestora;
 11. verifica si urmareste modul in care sunt calculate sumele virate cu titlu de comision pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca precum si pentru verificarea si certificarea legalitatii inregistrarilor efectuate de catre angajatori in conditiile legii;
 12. controleaza modul de intocmire a registrului special de evidenta a personalului angajat in baza conventiilor civile de prestari de servicii sau a contractelor individuale de munca;
 13. stabileste procedura de acreditare a societatilor comerciale cu obiect de activitate in domeniul evidentei muncii;
 14. stabileste metodologia de lucru pentru societatile comerciale care solicita dreptul de pastrare si completare a carnetelor de munca.