ANUNT IMPORTANT referitor la noul format al registrului de zilieri click aici

 

 

Acte necesare eliberării registrului de evidenţă a zilierilor:

            1.     Cerere tip pentru eliberarea registrului

2.     Delegaţie specială pentru ridicarea registrului

3.     Copie act identitate persoană delegată

4.   Certificat constatator emis de ONRC conform caruia angajatorul indeplineste conditiile de              functionare pentru activitatea declarata , incadrata in clasa CAEN specifica art.11 al.1 din Legea nr.18/2014 

Registrul de evidenţă a zilierilor este un document cu regim special şi se comandă în baza actelor enumerate mai sus care se depun la sediul  I.T.M. din Braşov , str.Ion Ratiu nr.17.

 

Important !

 

1. Comenzile/cererile se centralizează lunar până în data de 05, dată la care se transmite numărul de registre solicitat la C.N. ,,Imprimeria Naţională” S.A., iar  comanda este onorată până la sfârşitul lunii.

2. Comenzile/cererile depuse după data de 05 ale lunii se centralizează pentru comanda din luna următoare.

3. Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că această comandă se face numai în baza cererilor depuse, motiv pentru care nu avem posibilitatea de a comanda registre în plus faţă de cele menţionate în cererile depuse.

 

Eliberarea registrului se face numai după achitarea contravalorii de 78,54 lei la sediul I.T.M. Braşov sau cu ordin de plată după verificarea extrasului de cont , cu mentiunea ca virarea sumei prin Trezorerie poate dura pana in  3 zile (recomandam platitorilor cu ordin de plata sa se prezinte la ITM dupa 3 zile de la efectuarea platii):         

 Beneficiar: ITM Braşov

 CF: 12373445

             Cont IBAN: RO14TREZ1315005XXX013074

             Deschis la: Trezoreria Municipiului Braşov

 

Formulare registru  zilieri :

            Cerere tip registru zilieri

            Model formular depunere registru

            Model delegatie speciala pentru ridicarea registrului

            Model Registru Zilieri in format excel