Informatii privind Legea prevenirii nr. 270/2017

bullet

Legislația Ón vigoare referitoare la constatarea și sancționarea contravențiilor 

bullet

Drepturile  și obligațiile inspectorilor de muncă Ón desfășurarea activității de control, de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor contravenționale  

bullet

Contravențiile care intră sub incidența legii prevenirii nr.270/2017

bullet

Faptele contravenționale pentru care inspecția muncii are competențe de constatare și aplicare a sancțiunilor Ón domeniul relațiilor de muncă exceptate de la aplicarea legii prevenirii 

bullet

Legislația Ón domeniul  securității și sănătății Ón muncă exceptată de la aplicarea legii prevenirii