A. În baza prevederilor art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, informaţiile de interes public care se furnizează din oficiu sunt:

1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice; (vezi www.itmbrasov.ro\organizare)

2. Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice; (vezi www.itmbrasov.ro\organizare si/sau conducere-audiente)

3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice; (a se vedea mai sus) (vezi www.itmbrasov.ro\informatii publice)

4. Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet; (vezi www.itmbrasov.ro\prima pagina)

5. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil  click aici

6. Programele şi strategiile proprii

7. Lista cuprinzând documentele de interes public

8. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii (vezi www.itmbrasov.ro\formulare)

 9. Lista societăţilor înregistrate ca agenţi de ocupare a forţei de muncă; (vezi www.itmbrasov.ro\prima pagina)

10. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate. (vezi www.itmbrasov.ro\relatii publice art.33-recalamatii si petitii)

B. LISTA DOCUMENTELOR CARE CONŢIN INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC CONFORM ART. 5 LIT. G, DIN LEGEA   NR. 544/2001 

 1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Muncii/Inspectoratului Teritorial de Munca

 2. Atribuţiile compartimentelor

 3. Bilanţul contabil

 4. Bugetul de venituri şi cheltuieli

 5. Cont de rezultat patrimonial

 6. Cont execuţie cheltuieli

 7. Cont execuţie venituri

 8. Comunicate de presă

 9. Dosarele achiziţiilor publice                                                                   

 10. Informaţii privind nivelurile tarifelor care se plătesc, în condiţiile legii, pentru serviciile prestate de Inspectoratul teritorial de muncă

 11. Materiale de informare (ghiduri, pliante, broşuri, etc.)

 12. Metodologia de lucru pentru înregistrarea la inspectoratul teritorial de muncă a agenţilor de ocupare a forţei de muncă în străinătate în conformitate cu prevederile art. 9 lit. e din O.G. nr. 43/2002 pentru modificarea Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate

 13. Programul Propriu de actiuni

 14. Programul anual de achiziţii

 15. Protocoale de colaborare cu diferite autorităţi şi instituţii publice

 16. Raportul anual/semestrian/trimestrial de activitate al ITM Brasov

 17. Rapoarte privind accidentele de muncă

 18. Situaţii privind angajatorii care au detaşat salariaţi pe teritoriul României,

 19. Sinteza rezultatelor controalelor privind depistarea şi combaterea muncii nedeclarate,

 20. Sinteza rezultatelor controalelor privind aplicarea prevederilor art.260 alin.1 din Codul Muncii, republicat cu modificările si completările ulterioare

 21. Sinteza rezultatelor obținute in cadrul Campaniilor  Naționale

 22. Sinteza rezultatelor controalelor privind respectarea unor legi speciale:  Legea nr. 108/1999, republicată modificată si completată, Legea nr.156/2000, OUG nr.56/2007 modificată si completată, Legea nr. 344/2006,  HG nr. 104/2007, Legea nr. 202/2002 republicată, OUG nr.96/2003 modificată si completata, HG nr. 500/2011 modificată si completată, Legea nr. 52/2011)

 23. Evidenţa  petiţiilor adresate Inspectoratului Teritorial de Munca Brasov,

 24. Evidenţa solicitărilor de informaţii de interes public în baza Legii nr. 544/2001,

 25. Situaţii privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul României;

 26. Situaţii privind persoanele mediate si angajate in străinătate , conform anexei nr.2 din HG nr. 384/200

 27. Lista serviciilor externe de prevenire şi protecţie abilitate, precum şi celor cărora li s-a retras certificatul de abilitare

 28. Indicatori specifici de evaluare  in domeniul relaţiilor de muncă

 29. ndicatorii sociali de performanţă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: numărul unităţilor controlate, numărul controalelor efectuate, numărul total al sancţiunilor contravenţionale aplicate, valoarea sancţiunilor aplicate, numărul propunerilor de urmărire penală înaintate instituţiilor competente, numărul de unităţi a căror activitate a fost sistată

 30. Lista societăţiilor comerciale înregistrate la inspectoratele teritoriale de muncă în baza art. 9 lit. e din Legea nr. 156/2000, modificată şi completată.

 31. Date statistice extrase din Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor în format electronic

 32. Tematici de control

 33. Structura organizatorică a ITM Bv

 34. Date privind domeniul de activitate al Inspecţiei Muncii/ITM Bv