In conformitate cu prevederile art.32 alin (2) din HG 52/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor OUG 111/2010 privind concediul si indemnizatia pentru cresterea copiilor, asa precum a fost aceasta modificata prin prevederila HG 57/2012, ANGAJATORUL are obligatia de a comunica Agentiei Judetene pentru Plati si Inspectie sociala faptul ca persoana aflata in concediu pentru cresterea copilului si-a reluat activitatea inainte de termenul pentru care a fost acordat.Comunicarea se va face in termen de 5 zile de la data reluarii activitatii.

 

INSPECȚIA MUNCII

 
Pe această pagină gasiți informații utile cu privire la registrul general de evidență a salariaților în format electronic și cu privire la declarațiile fiscale.

06.12.2011

Versiunea nouă a aplicației Revisal conform Hotărârii de Guvern nr. 1.105/2011 prin care sunt modificate prevederile Hotărârii de Guvern nr. 500/2011
În data de 10 noiembrie 2011 s-a publicat Hotărârea de Guvern nr. 1.105/2011 prin care se modifică prevederile Hotărârii de Guvern nr. 500/2011. Drept urmare, Inspecția Muncii pune la dispoziția angajatorilor versiunea actualizată a aplicației informatice Revisal pentru înființarea și completarea registrului general de evidență a salariaților:

- Revisal 5.0.8 (pentru Windows XP / Vista / 7)
- Ghid de instalare și utilizare (format .pdf - Portable Document Format)

Versiunea actualizată a aplicației Revisal permite:
- introducerea și actualizarea sporurilor salariale inclusiv în valoare procentuală, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă;
- preluarea datelor aferente registrului din versiunea anterioară a aplicației Revisal 5.0.6;
- actualizarea nomenclatorului COR conform clasificării compatibile ISCO 08, reglementată prin Ordinul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale nr. 1832 din 6 iulie 2011 / Institutului Național de Statistică nr. 856 din 11 iulie 2011;
- generarea registrului ce urmează a fi transmis către inspectoratul teritorial de muncă;
- validarea registrului generat din aplicații proprii de gestiune a salariaților, altele decât Revisal, conform specificațiilor tehnice de mai jos.

Specificațiile tehnice ale registrului conform Hotărârii de Guvern nr. 1.105/2011 prin care sunt modificate prevederile Hotărârii de Guvern nr. 500/2011
Inspecția Muncii pune la dispoziția angajatorilor specificațiile tehnice actualizate de completare a registrului general de evidență a salariaților. Specificațiile tehnice se adresează angajatorilor care utilizează aplicații proprii de gestiune a salariaților, altele decât Revisal, și detaliază structura registrului ce urmează a fi transmis, precum și regulile de completare aferente fiecărui element:

- specificații tehnice versiune revizuită 06.12.2011(format .pdf - Portable Document Format)
- reguli de completare versiune revizuită 06.12.2011(arhivat în format .zip - 4 fișiere .xsd - XML Schema Definition)

Pentru suport tehnic și sugestii referitoare la registrul în format electronic, Inspecția Muncii vă pune la dispoziție adresa de e-mail

- Precizări referitoare la modificările aduse Hotărârii de Guvern nr. 500/2011 privind registrul

04.10.2011

Informații în sprijinul angajatorilor privind întocmirea și transmiterea registrului
Registrul se întocmește utilizând după caz aplicația Revisal sau aplicațiile proprii ale angajatorilor pentru gestiunea salariaților, conform Hotarârii Guvernului nr. 500/2011, și trebuie transmis către inspectoratul teritorial de muncă, conform Ordinului Ministrului Muncii Familiei și Protecției Sociale nr. 1.918/2011.

Pentru corecta informare și utilizare vă indicăm să consultați prevederile Hotărârii Guvernului și ale Ordinului menționate, precum și conținutul următoarelor documente (format .pdf - Portable Document Format):

- Generarea registrului utilizând aplicația Revisal
- Transmiterea on-line a registrului
- Obținerea parolei, modelul de solicitare
- Răspunsuri la întrebări frecvente privind registrul

Transmiterea on-line a registrului se poate realiza accesând direct link-ul http://reges.inspectiamuncii.ro

15.08.2011

Versiunea nouă a aplicației Revisal conform Hotărârii de Guvern nr. 500/2011
În urma consultărilor publice, Inspecția Muncii pune la dispoziția angajatorilor versiunea nouă a aplicației informatice Revisal pentru înființarea și completarea registrului general de evidență a salariaților în format electronic, actualizată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 și ale Ordinului Ministrului Muncii Familiei și Protecției Sociale nr. 1.918/2011:

- Revisal 5.0.6 (pentru Windows XP / Vista / 7)
- Ghid de instalare și utilizare (format .pdf - Portable Document Format)

Versiunea nouă a aplicației Revisal permite:
- introducerea și actualizarea datelor din registru în conformitate cu prevederile H.G. nr. 500/2011;
- preluarea datelor aferente registrului din versiunea anterioară a aplicației Revisal, care trebuie să fie actualizată cu toate patch-urile publicate;
- generarea registrului ce urmează a fi transmis către inspectoratul teritorial de muncă;
- validarea registrului generat din aplicații proprii de gestiune a salariaților, altele decât Revisal, conform specificațiilor tehnice de mai jos.

Specificațiile tehnice ale registrului general de evidență a salariaților conform Hotărârii de Guvern nr. 500/2011
Inspecția Muncii pune la dispoziția angajatorilor specificațiile actualizate de completare a registrului de evidență a salariaților în format electronic, aferente soluției tehnice adoptate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 500/2011.
Specificațiile tehnice se adresează angajatorilor care utilizează aplicații proprii de gestiune a salariaților, altele decât Revisal, și detaliază structura registrului ce urmează a fi transmis, regulile de completare aferente fiecărui element, incluzând și un exemplu de generare a registrului:

- specificații tehnice versiune revizuită 15.08.2011(format .pdf - Portable Document Format)
- reguli de completare versiune revizuită 15.08.2011(arhivat în format .zip - 4 fișiere .xsd - XML Schema Definition)
- exemplu versiune revizuită 15.08.2011(arhivat în format .zip)


Pentru suport tehnic și sugestii referitoare la registrul în format electronic, Inspecția Muncii vă pune la dispoziție adresa de e-mail

28.09.2011

Versiunea veche a aplicației Revisal conform Hotărârii de Guvern nr. 161/2006:
Prin intermediul aplicației Revisal versiunea 2.0.6 se realizează înființarea și completarea registrului de evidență a salariaților în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 161/2006 (abrogată în prezent) și ale Ordinului Ministrului Muncii Solidarității Sociale și Familiei nr. 20/2007.

Aplicația Revisal 2.0.6 împreună cu actualizările ulterioare - patch, pot fi descărcate prin accesarea link-urilor de mai jos. Pentru corecta instalare a aplicației și patch-urilor, se recomandă parcurgerea în prealabil a ghidului de instalare și utilizare aferent.

Aplicatia Revisal 2.0.6 (data publicării 16.01.2007)
- Revisal - versiunea v 2.0.6 (pentru Windows 2000 / XP)
- Ghidul utilizatorului (format .pdf - Portable Document Format)

Actualizarea nomenclatorului CAEN (data publicării 29.03.2008)
- Patch Revisal.KB.206.003 (pentru Windows XP / 2000 / 98)
- Ghidul de instalare și utilizare (format .pdf - Portable Document Format)
- Întrebări frecvente patch ReviSal.KB.206.003 (format .pdf - Portable Document Format)

Actualizarea nomenclatorului COR (data publicării 09.06.2009)
- Patch Revisal.KB.206.004 (pentru Windows XP / 2000 / 98)
- Ghid de instalare și utilizare (format .pdf - Portable Document Format)

Actualizarea nomenclatorului COR (data publicării 05.02.2010)
- Patch Revisal.KB.206.005 (pentru Windows XP / 2000 / 98)
- Ghid de instalare și utilizare (format .pdf - Portable Document Format)

Actualizarea nomenclatorului COR (data publicării 07.09.2010)
- Patch Revisal.KB.206.006 (pentru Windows XP / 2000 / 98)
- Ghid de instalare și utilizare (format .pdf - Portable Document Format)

Actualizarea nomenclatorului COR (data publicării 01.08.2011)
- Patch Revisal.KB.206.007 (pentru Windows XP / 2000 / 98)
- Ghid de instalare și utilizare (format .pdf - Portable Document Format)

Specificațiile tehnice ale registrului general de evidență a salariaților conform Hotărârii de Guvern nr. 161/2006:
Angajatorii care utilizează aplicații informatice proprii pentru înființarea și completarea registrului în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 161/2006 (abrogată în prezent) trebuie să respecte specificațiile actualizate privind structura și formatul de fișier care trebuie transmis către inspectoratul teritorial de muncă. Implementarea versiunilor actualizate ale nomenclatoarelor COR/CAEN nu afectează principiile de generare a fișierului care trebuie transmis, ci doar adaugă o regulă de identificare a noilor coduri de ocupații/activități, astfel încât să poată fi corect identificate la preluare. Specificațiile tehnice privind fișierul generat din aplicațiile informatice proprii conform Hotărârii Guvernului nr. 161/2006, precum și aplicația destinată verificării și validării fișierelor de tip .XML, pot fi descărcate prin accesarea link-urilor de mai jos.

(data publicării 01.08.2011)
- Formatul de fișier și Structura de fișier actualizate (format .pdf - Portable Document Format)

(data publicării 24.11.2010)
- Kit ReGES.Validator v1.1.0.0107 (pentru Windows XP / 2000 / 98)
- Manual de instalare și utilizare (format .pdf - Portable Document Format)

30.03.2006

Informații privind declarațiile fiscale pentru angajatorii cu puncte de lucru:
Declarațiile fiscale respectiv inventar se depun la Inspectoratul Teritorial de Muncă în a cărui rază teritorială își are sediul/domiciliul angajatorul. În cazul în care angajatorii au înfiintat sucursale, puncte de lucru sau alte asemenea entități fără personalitate jurdică, stabilirea comisionului prin declarația fiscală se va face avându-se în vedere și activitatea desfasurată de sucursalele, punctele de lucru sau entitațile fără personalitate juridică.

Potrivit punctului 2 și 6 din ANEXA 3 a Ordinului Ministrului Muncii Solidarității Sociale si Familiei nr. 100/2006 si punctului 2 și 4 din ANEXA 2 a Ordinului Ministrului Muncii Solidarității Sociale si Familiei nr. 99/2006.
30.03.2006

Versiunea curentă a programelor de asistență pentru generarea declarațiilor pe suport hârtie și în format electronic. Vă rugăm să le descărcați:
- pentru declarația inventar: declaratie-inventar-ITM-setup-v1.37.exe
- pentru declarația fiscală lunară: declaratie-lunara-ITM-setup-v1.29.exe
Instrucțiuni privind completarea și trimiterea declarațiilor folosind programele de asistență (după modelul binecunoscut cu floppy / CD / USB drive):
Programul permite generarea declarațiilor pentru mai mulți angajatori și salvarea acestora pe dispozitiv (USB/Floppy) în fișierele corespunzătoare fiecărei luni. Astfel, un fișier poate conține înregistrările mai multor angajatori și nu trebuie să creați foldere separate pentru aceștia. Pentru mai multe informații consultați fișierul instructiuni-folosire-aplicatii.txt
30.03.2006

Specificațiile privind formatul electronic al declaraților: structuri-fisiere-declaratii.txt

22.03.2006

Informații privind depunerea declarațiilor: Declarația Inventar și Declarația fiscală lunară, se vor depune începând cu data de 27 martie 2006 după cum urmează:
- pentru angajatorii înregistrați la Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucuresti în sediul din Bd. Octavian Goga nr.2 Sector 3 (spațiu închiriat în incinta Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului Bucuresti);
- pentru angajatorii înregistrați la Inspectoratul Teritorial de Muncă Ilfov în Calea Giulesti nr.6-8 Sector 6;
- pentru angajatorii înregistrați la celelalte inspectorate teritoriale de muncă din țară, informațiile privind depunerea declarațiilor pot fi obținute de la sediul acestora.

Pentru informații despre noile declarații fiscale puteți accesa Ordinul 99 / 10.02.2006 privind declarația inventar, respectiv Ordinul 100 / 10.02.2006 privind declarația lunară; Pentru a vizualiza aceste documente aveți nevoie de un program specializat si anume de un cititor de fisiere pdf. Acesta poate fi un produs comercial sau un "software liber". Puteti vizita site-ul http://pdfreaders.org de unde va puteti alege cititorul de documente pdf din categoria "software liber" adecvat sistemului dumneavoastra de operare.

Pentru informații despre Inspecția Muncii și despre Inspectoratele Teritoriale de Muncă vă rugăm să accesați pagina actuală a Inspecției Muncii - www.inspectmun.ro. Pagina www.inspectiamuncii.ro este în construcție, vă rugăm să reveniți !
Data ultimei actualizări: 12.01.2012
(c) Inspecția Muncii - Toate drepturile rezervate