Inspectia Muncii - este organ de specialitate al administratiei publice centrale, aflat in subordinea Ministerului Muncii  Familiei  Protectiei Sociale si Persoanelor Varstice.

 

Instituția este înființată și este organizată în baza:
   -Legii nr.108/1999 - republicată.

   -H.G. nr.488/2017


  

 

Inspectia Muncii - are ca principal scop urmarirea indeplinirii obligatiilor legale de catre angajatori in domeniul relatiilor de munca, precum si a celor referitoare la conditiile de munca, apararea vietii, integritatii corporale si sanatatii salariatilor si a altor participanti la procesul de munca, in desfasurarea activitatii.
     

 

Obiectivele principale ale Inspectoratului Teritorial de Munca:

Controlul aplicarii prevederilor legale referitoare la relatiile de munca, la securitatea si sanatatea in munca, la protectia salariatilor care lucreaza in conditii deosebite si a prevederilor legale referitoare la asigurarile sociale.

  Informarea autoritatilor competente despre deficientele legate de aplicarea corecta a dispozitiilor legale in vigoare.

  Furnizarea de informatii celor interesati despre cele mai eficiente mijloace de respectare a legislatiei muncii.

  Asistenta tehnica a angajatilor si angajatorilor pentru prevenirea riscurilor profesionale si a conflictelor sociale.

Regulamentul de organizare si functionare ( ROF)

Organigrama ITM Brasov