• Cod etic/deontologic/de conduita

  • Lista cuprinzand cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei si destinatia acestora

  • Mecanismul de raportare a incalcarilor legii

  • Declaratia privind asumarea unei agende de integritate organizationala

  • Planul de integritate al institutiei

  • Stadiul implementarii masurilor prevazute in SNA si in Planul de integritate

  • Situatia incidentelor de integritate si masurile adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului

  • Studii/Cercetari/Ghiduri/Materiale informative relevante