1. CODUL MUNCII (LEGEA nr.53 din 24 ianuarie 2003), republicată, cu modificările şi completările ulterioare

2. ORDIN nr. 64 din 28 februarie 2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă (cu modificările şi completările ulterioare)

3. LEGEA nr. 62 din 10 mai 2011, republicată, a dialogului social

4. LEGE nr. 52 din 15 aprilie 2011, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

5. ORDIN nr. 600 din 22 mai 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

6. HOTĂRĀRE nr. 905 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor

7. ORDIN nr. 1.918 din 25 iulie 2011 pentru aprobarea procedurii şi actelor pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obţinerea parolei, precum şi a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor īn format electronic

8. ORDIN nr. 2.822 din 20 decembrie 2011 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.918/2011 pentru aprobarea procedurii şi actelor pe care angajatorii sunt obligaţi să le prezinte la inspectoratul teritorial de muncă pentru obţinerea parolei, precum şi a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor īn format electronic

9. HOTĂRĀRE nr. 846 din 29 noiembrie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat īn plată

10. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, īntreprinderile individuale şi īntreprinderile familiale (cu modificările şi completările ulterioare)

11. LEGE nr. 156 din 26 iulie 2000, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, privind protecţia cetăţenilor romāni care lucrează īn străinătate

12. HOTĂRĀRE nr. 384 din 11 aprilie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor romāni care lucrează īn străinătate (cu modificările şi completările ulterioare)

13. LEGE nr. 16 din 17 martie 2017 privind detaşarea salariaţilor īn cadrul prestării de servicii transnaţionale

14. HOTĂRĀRE nr. 337 din 18 mai 2017 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind detaşarea salariaţilor īn cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul Romāniei

15. ORDONANŢĂ nr. 25 din 26 august 2014 privind īncadrarea īn muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul Romāniei şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor īn Romānia(cu modificarile si completarii ulterioare)

16. HOTĂRĀRE nr. 1.256 din 21 decembrie 2011 privind condiţiile de funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară

17. LEGE nr. 202 din 19 aprilie 2002, republicată, privind egalitatea de sanse şi de tratament īntre femei şi bărbaţi

18. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă (cu modificările şi completările ulterioare)

19. LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006, republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (cu modificările şi completările ulterioare)

20. HOTĂRĀRE nr. 268 din 14 martie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (cu modificările şi completările ulterioare)

21. LEGE nr. 31 din 22 martie 1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează īn condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase

22. ORDIN nr. 245 din 20 martie 2003 privind aprobarea categoriilor de personal şi a locurilor de muncă pentru care durata zilnică a timpului de muncă este mai mică de 8 ore

23. ORDONANŢĂ nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor (cu modificările şi completările ulterioare)

24. ORDONANŢĂ nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor (cu modificările şi completările ulterioare)

25. ORDONANŢĂ nr. 37 din 7 august 2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de īnregistrare a activităţii acestora (cu modificările şi completările ulterioare)

26. HOTĂRĀRE nr. 38 din 16 ianuarie 2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier (cu modificările şi completările ulterioare)

27. LEGE nr. 467 din 12 decembrie 2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor

28. ORDIN nr. 43 din 23 ianuarie 2002 pentru aprobarea modelului contractului individual de administrare

29. LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002, republicată, privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale (cu modificările şi completările ulterioare)

30. DECRET nr. 92 din 16 aprilie 1976 privind carnetul de muncă (abrogat īncepānd cu data de 1 ianuarie 2011)

31. LEGE nr. 130 din 20 iulie 1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor īncadrate īn muncă (abrogată īncepānd cu data de 1 ianuarie 2011)

32. LEGE nr. 279 / 2005 privind ucenicia la locul de munca (republicata in 2013)

33. Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 279 / 2005

34. LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici (cu modificările şi completările ulterioare)

35. LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici

36. LEGEA nr. 270 din 22 decembrie 2017 a prevenirii 

37. HOTĂRĀRE nr. 33 din 25 ianuarie 2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr. 270/2017,  precum şi a modelului planului de remediere