REGISTRUL GENERAL DE EVIDENTA A SALARIATILOR

Mentenanta REGES

Începând cu data de 25 noiembrie 2016, Inspecția Muncii pune la dispoziția angajatorilor o versiune actualizată a aplicației Revisal pentru transmiterea registrului de evidență a salariaților în format electronic conform prevederilor HG nr. 500/2011 cu modificările și completările ulterioare

Important! Versiunea 6.0.6 a aplicației Revisal poate fi instalată numai dacă există deja pe stația de lucru versiunea 6.0.4 sau 6.0.5 sau nu există nicio altă versiune de Revisal instalată anterior. Utilizatorii care au instalată versiunea 5.0.8 a aplicației, în mod obligatoriu, își vor instala mai întâi versiunea 6.0.5, după care vor putea instala versiunea 6.0.6.

 

Versiunea nouă a aplicației Revisal conform HG 500/2011 cu modificarile si completarile ulterioare Revisal 6.0.6 (pentru Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10);
Ghid de instalare și utilizare (format .pdf - Portable Document Format) 
Răspunsuri la întrebări frecvente privind registrul - revizuit in data de 25.11.2016
 
  Revisal 6.0.5 (pentru Windows XP / Vista / 7/ 8/ 10 )
Ghid de instalare și utilizare (format .pdf - Portable Document Format)
Noua versiuni a aplicatiei Revisal 6.0.5 din data de 29.04.2016 cuprinde reintroducerea temeiurilor de suspendare eliminate de versiunea 6.0.4, Art.51Alin.1Lit.B, Art.52Alin1.LitD precum si o serie de modificari descrise pe site-ul Inspectiei Muncii, sectiunea REGES.
Versiunea curenta Revisal 5.0.8 si versiunea noua Revisal 6.0.5 vor functiona in paralel pentru o perioada de cel putin doua luni. In aceasta perioada vor fi preluate ambele versiuni de registru.

 

In atentia angajatorilor !!!

Functionalitati noi a versiunii Revisal 6.0.5

Indrumari tehnice pentru utilizarea aplicatiei REVISAL
- Transmiterea on-line a registrului
- Model de solicitare parola
- Răspunsuri la întrebări frecvente privind registrul

Remedierea contractelor DUBLATE


 
 

VERSIUNEA NOUĂ A APLICAȚIEI REVISAL CONFORM HOTĂRÂRII DE GUVERN NR. 500/2011 CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, CE CUPRINDE ACTUALIZĂRI ALE CODURILOR COR PÂNĂ LA DATA DE 05.11.2015, PRECUM ȘI O SERIE DE MODIFICĂRI DESCRISE MAI JOS

Începând cu data de 29 aprilie 2016, Inspecția Muncii pune la dispoziția angajatorilor o versiune actualizată a portalului pentru transmiterea registrului de evidență a salariaților în format electronic conform prevederilor HG nr. 500/2011 cu modificările și completările ulterioare

Revisal 6.0.5 (pentru Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10) 
- Ghid de instalare și utilizare (format .pdf - Portable Document Format) 

Versiunea actualizată a aplicației Revisal 6.0.5 cuprinde:

- Actualizarea nomenclatorului COR
Funcțiile/ocupațiile contractelor individuale de muncă vor putea fi transmise folosind nomenclatorul COR compatibil ISCO 08, actualizat la nivelul Ordinului de modificare și completare a Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (OMMFPSPV) nr. 2196/05.11.2015. Începând cu versiunea curentă, funcțiile/ocupațiile contractelor individuale de muncă vor putea fi transmise folosind atât COR compatibil ISCO 08 în conformitate cu prevederile OMMFPS nr. 1832/08.08.2011, cât și ISCO 08 în conformitate cu prevederile OMMFPS de modificare și completare a COR nr. 177/07.02.2012, 150/25.01.2013, 2176/14.10.2013, 190/14.02.2014, 433/20.03.2014, 1419/16.07.2014, 123/29.01.2015, 747/25.03.2015, 2196/05.11.2015 până la 1 iulie 2016. Ulterior acestei date, doar COR compatibil ISCO 08, actualizat la nivelul OMMFPSPV nr. 2196/05.11.2015 va fi acceptat pentru transmiterea registrului de salariați.

- Actualizarea nomenclatorului SIRUTA
Localitățile corespunzătoare adresei angajatorului și salariaților vor putea fi transmise folosind nomenclatorul SIRUTA, actualizat la nivel de final an 2015.
Începând cu versiunea curentă, localitățile corespunzătoare adresei angajatorului și salariaților vor putea fi transmise folosind atât nomenclatorul SIRUTA în versiunea actualizată la nivelul Legii 86/2010, cât și pe cel adus la zi conform legislației SIRUTA, cu ultima modificare introdusă prin Legea 214/2012 și actualizat la nivel de final an 2015, corespunzător postării pe site-ul Institutului Național de Statistică (INS) a clasificării SIRUTA – versiunea SIRUTA_AN_2015.

- Introducerea posibilității de a înregistra un salariat apatrid
Începând cu versiunea curentă, vor putea fi înregistrați salariați apatrizi. Un salariat apatrid poate să fie înregistrat cu drept de ședere în UE sau fără drept de ședere în UE. Pentru un salariat apatrid fără drept de ședere în UE trebuie înregistrate și detaliile aferente unui salariat cu cetățenie non UE.

- Cetățenia unui salariat se va înregistra la nivel de țară de apartenență
Începând cu versiunea curentă, cetățenia unui salariat se va selecta direct la nivel de țară de apartenență, asocierea categoriei (România, UE sau non-UE) făcându-se pe baza informației privind țara.  Astfel, la completarea cetățeniei salariatului, se va prezenta pentru selectare întregul nomenclator de naționalități, cu valoarea "România" preselectată.

- Un salariat român se va putea înregistra și cu act de identitate: alt tip de act identitate românesc
Pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate care lucrează pentru un angajator român fără a avea un domiciliu pe teritoriul României, a fost adăugat ca element de identificare alt tip de act identitate românesc.

- Pentru un salariat, trebuie precizată țara de domiciliu / reședință
Începând cu versiunea curentă, trebuie precizata tara de domiciliu / reședință a salariatului. Pentru selectarea tarii de domiciliu / reședință, se va prezenta întregul nomenclator de naționalități, cu valoarea "România" preselectată.

- Radiere salariat
Începand cu versiunea curentă, un salariat se poate radia. Radierea reprezintă ștergerea logică a unui salariat înregistrat eronat pentru un angajator. Un salariat se poate radia: dacă nu are înregistrat niciun contract sau dacă toate contractele sale au fost în prealabil radiate.

- Radiere contract
Începând cu versiunea curentă, un contract se poate radia. Radierea reprezintă ștergerea logică a unui contract înregistrat eronat pentru un salariat. Un contract se poate radia indiferent de starea în care se află.

- Nomenclator temeiuri de suspendare
Nomenclatorul temeiuri de suspendare a fost modificat (adaugări temeiuri, redenumiri temeiuri).

Notă: sunt reintegrate temeiurile „Concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani” (Codul muncii art. 51 al. 1 lit. b)) și „Pe durata detașării” (Codul muncii art. 52 al. 1 lit. d)),  care fuseseră eliminate din Revisal v6.0.4

- Nomenclator temeiuri de încetare
Nomenclatorul temeiuri de încetare a fost modificat (adaugări temeiuri, redenumiri temeiuri, invalidare temei pentru actualizare încetare).

- Prelungire detașare
Introducere funcționalitate, pentru a permite prelungirea detașării, după perioada inițială de cel mult un an, cu câte 6 luni.

- Corecție reactivare
Introducere funcționalitate de corectare reactivare.

- Transfer contracte
Integrarea funcționalității de transfer de întreprindere în condițiile Legii nr. 67/2006.

- Schimbare loc de muncă
Schimbare loc de muncă la o altă entitate a angajatorului, cu o identitate fiscală diferită.

- Schimbare gestiune registru
Schimbarea unei entități a unei organizații care gestionează datele de registru privind unul sau mai multe contracte cu o altă entitate a aceleiași organizații.

Noua versiune a aplicației Revisal răspunde numeroaselor solicitări venite din partea angajatorilor cu privire la greutățile întâmpinate în transmiterea registrului ca urmare a eliminării temeiului de suspendare „concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în  vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani”, Codul muncii art. 51 alin. 1 lit. b) din Revisal v6.0.4, înlocuită de versiunea  curentă, 6.0.5 .

Versiunea actualizată a aplicației Revisal 6.0.5 se poate instala direct peste aplicația v5.0.8 sau v6.0.4, fără a necesita alte menevre premergătoare, cu excepția salvării bazei de date, care este recomandată în astfel de situații.

Specificațiile tehnice ale registrului conform Hotărârii de Guvern nr. 500/2011 cu modificările și completările ulterioare

Inspecția Muncii pune la dispoziția angajatorilor specificațiile tehnice actualizate de completare a registrului general de evidență a salariaților aferente versiunii 6.0.5 a sistemului. Specificațiile tehnice se adresează cu precădere angajatorilor care utilizează aplicații proprii de gestiune a salariaților, altele decât Revisal, și detaliază structura registrului ce urmează a fi transmis, precum și regulile de completare aferente fiecărui element:

specificații tehnice versiune revizuită (26.04.2016) (format .pdf - Portable Document Format)
reguli de completare versiune revizuită (26.04.2016) (arhivat în format .zip - 4 fișiere .xsd - XML Schema Definition)

Atenție! Începând cu data de 29 aprilie 2016, pentru depunerea registrului ce conține salariați cu cetățenia uneia dintre țările: Croația, Elveția, Islanda, Lichtenstein sau Norvegia, este necesară instalarea versiunii 6.0.5 a aplicației Revisal sau actualizarea aplicației proprii de gestiune a salariaților conform specificațiilor tehnice revizuite la data 26.04.2016:

Până la conformarea integrală cu specificațiile tehnice revizuite la data 26.04.2016, angajatorii care utilizează aplicații proprii de gestiune a salariaților și care, în registrul pe care îl generează, au înregistrate situații de tipul celei de mai sus, vor aplica, în versiunea actuală a soluției proprii, una dintre următoarele soluții:

1.     eliminarea manuală, temporară, din fișierul .xml generat din aplicația proprie de evidență a structurii <Salariat> pentru salariații care au completată la cetățenie una dintre țările de mai sus; ulterior recomandăm validarea xml-ului utilizând aplicația Revisal versiunea 5.0.8 și depunerea acestuia în sistemul ReGES, online sau la sediul inspectoratului teritorial de muncă în raza de activitate a căruia angajatorul își desfășoară activitatea. În cazul în care pentru salariați având cetățenia uneia dintre țările enumerate mai sus sunt necesare modificări, se aplică varianta prezentată la punctul (2.) ;

2.     instalarea versiunii 6.0.5 a aplicației Revisal și introducerea manuală a salariaților și contractelor de muncă ale acestora pentru care există modificări. Introducerea acestora este necesar să fie realizată utilizând cu strictețe aceiași identificatori pentru salariat (CNP), și contract (număr și dată contract) ca cei depuși anterior în sistem. Ulterior efectuării modificărilor asupra contractelor de muncă, este necesar să se genereze registrul pentru transmiterea acestuia online sau la sediul inspectoratului teritorial de muncă în raza căruia angajatorul își are sediul.

Pentru suport tehnic și sugestii referitoare la registrul în format electronic, Inspecția Muncii vă pune la dispoziție adresa de e-mail: suportregistru@inspectiamuncii.ro

 

 

  

.