bullet

CERERE INREGISTRARE CCM/AA CONFORM LEGII 367/2022 PRIVIND DIALOGUL SOCIAL

bullet

LEGEA PRIVIND DIALOGUL SOCIAL NR. 367-MOF NR. 1238

bullet

LISTA SINDICATELOR REPREZENTATIVE LA NIVEL DE UNITATE CONFORM LEGII nr. 367/2022
EVIDENTA CONFORM ART. 56 ALIN 7

 

bullet

LISTA SINDICATELOR REPREZENTATIVE AFLATE  ÎN EVIDENTA  INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCA BRASOV

 

bullet PROCEDURII OPERATIONALE PRIVIND ÎNREGISTRAREA CONTRACTELOR COLECTIVE DE MUNCA ÎNCHEIATE LA NIVEL DE UNITATE SI A HOTARÂRILOR ARBITRALE PREClJM SI CONCTLTEREA CONFLICTELOR COLECTIVE DE MUNCA, REVIZUITA