LEGISLAŢIA SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ĪN MUNCĂ valabila septembrie 2010

 

Puteti consulta legislatia si pe:     

 http://imm.protectiamuncii.ro/legislation.htm

  

LEGEA nr. 319 din 14  2006  A SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ĪN MUNCA

PUBLICAT ĪN: MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 26 iulie 2006

HOTĂRĀRE nr. 1.425 din 30 octombrie 2006 privind aprobarea normelor de aplicare a legii 319/2006 de securitate şi sănătate in munca

HOTĂRĀRE nr. 955 din 8 septembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii īn muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărārea Guvernului nr. 1.425/2006

bullet LEGE nr. 467 din 12 decembrie 2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor

Ų       HOTĂRĀRE nr. 1.875 din 22 decembrie 2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor fata de riscurile datorate expunerii la AZBEST

           HOTĂRĀRE nr. 601 din 13 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul securităţii şi sănătăţii īn munca

            HOTĂRĀRE nr. 124 din 30 ianuarie 2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest     Ų      HOTĂRĀRE nr. 1.876 din 22 decembrie 2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de VIBRATII

HOTĂRĀRE nr. 601 din 13 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul securităţii şi sănătăţii īn munca

Ų       HOTĂRĀRE nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru SANTIERELE TEMPORARE SAU MOBILE

ORDINUL 242/23.03.2007 REGULAMENT din 23 martie 2007 privind formarea specifica de coordonator īn materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului şi/sau a realizării lucrării pentru santiere temporare ori mobile

HOTĂRĀRE nr. 601 din 13 iunie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul securităţii şi sănătăţii īn munca

Ų       HOTĂRĀRE nr. 493 din 12 aprilie 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de ZGOMOT

HOTĂRĀRE nr. 539 din 7 aprilie 2004 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot īn mediu produs de echipamente destinate utilizării īn exteriorul clădirilor

HOTĂRĀRE nr. 1.756 din 6 decembrie 2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot īn mediu produs de echipamente destinate utilizării īn exteriorul clădirilor 

Ų       HOTĂRĀRE nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerinţele minime pentru SEMNALIZAREA de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca

Ų       HOTĂRĀRE nr. 1.028 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate īn munca referitoare la utilizarea ECHIPAMENTELOR CU ECRAN DE VIZUALIZARE

Ų     HOTĂRĀRE nr. 1.048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a ECHIPAMENTELOR INDIVIDUALE DE PROTECŢIE la locul de munca

  Ų       HOTĂRĀRE nr. 1.049 din 9 august 2006privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din INDUSTRIA EXTRACTIVA DE SUPRAFATA SAU SUBTERAN

  Ų       HOTĂRĀRE nr. 1.050 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din INDUSTRIA EXTRACTIVA DE FORAJ

Ų       HOTĂRĀRE nr. 1.051 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru MANIPULAREA MANUALĂ a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, īn special de afecţiuni dorsolombare

  Ų       HOTĂRĀRE nr. 1.058 din 9 august 2006 privind cerinţele minime pentru īmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expusi unui potenţial risc datorat ATMOSFERELOR EXPLOZIVE

ORDIN nr. 1.637 din 25 aprilie 2007 pentru aprobarea Normativului privind organizarea activităţii de intervenţie şi salvare la unităţi industriale cu pericol potenţial de emisii de gaze toxice şi/sau explozive

ORDIN nr. 1.636 din 25 aprilie 2007 privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea īn funcţiune, utilizarea, repararea şi īntreţinerea instalaţiilor tehnice care funcţionează īn atmosfere potenţial explozive", indicativ NEx 01-06

 Ų       HOTĂRĀRE nr. 1.091 din 16 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru LOCUL DE MUNCA

 Ų       HOTĂRĀRE nr. 1.092 din 16 august 2006 privind protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la AGENŢI BIOLOGICI īn munca

 Ų       HOTĂRĀRE nr. 1.093 din 16 august 2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la AGENŢI CANCERIGENI SAU MUTAGENI la locul de munca

 Ų       HOTĂRĀRE nr. 1.135 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate īn munca la bordul NAVELOR DE PESCUIT

 Ų       HOTĂRĀRE nr. 1.136 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de CĀMPURI ELECTROMAGNETICE

 Ų       HOTĂRĀRE nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea īn munca de către lucrători a ECHIPAMENTELOR DE MUNCA

 Ų       HOTĂRĀRE nr. 1.218 din 06.09.2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la AGENŢI CHIMICI la locul de munca

DECRET nr. 965 din 5 octombrie 2005

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea <LLNK 12003   360 10 201   0 18>Legii nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase

LEGE nr. 263 din 5 octombrie 2005 pentru modificarea şi completarea <LLNK 12003   360 10 201   0 18>Legii nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase (ABROGA DECRETUL 466/1979)

SR 13253 etichetare susbstante periculoase_FRAZE RISC-SECURITATE-simboluri

HOTĂRĀRE nr. 305 din 28 martie 2007

privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 304/2003 privind exportul şi importul produsilor chimici periculosi (REACH)

REGULAMENT din 28 martie 2007

privind depozitarea buteliilor transportabile pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune, exclusiv GPL*)

HOTĂRĀRE nr. 1.408 din 4 noiembrie 2008

privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase

Ų       HOTĂRĀRE nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor 

Ų       HOTĂRĀRE nr. 510 din 2 iunie 2010 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate īn muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de radiaţiile optice artificiale

Ų       ORDIN nr. 753/2006 privind PROTECŢIA TINERILOR īn munca

Ų       ORDIN nr. 755/ 2006 pentru aprobarea Formularului pentru īnregistrarea accidentului de munca - FIAM şi a instrucţiunilor de completare a acestuia

Ų      ORDONANŢĂ nr. 41 din 22 august 2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar (MODIFICAREA Ordonanţei Guvernului nr. 4/1995)

Ų      LEGE nr. 359 din 8 septembrie 2004 (*actualizată*) privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice autorizate, īntreprinderilor individuale, īntreprinderilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice***)(actualizată pānă la data de 25 aprilie 2008*)

Ų      HOTĂRĀRE nr. 804 din 25 iulie 2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major īn care sunt implicate substanţe periculoase

Ų       LEGE nr. 126 din 27 decembrie 1995 (*actualizată*) privind regimul materiilor explozive

Ų       ORDIN nr. 1.102 din 19 decembrie 2008 privind avizarea spaţiilor destinate depozitării muniţiilor, capselor sau pulberilor pentru muniţie

Ų       ORDIN nr. 77 din 4 februarie 2008 privind aprobarea Listei standardelor romāne care adoptă standarde europene armonizate referitoare la explozivi de uz civil

Ų       ORDONANTA DE URGENTA nr. 99 din 29 iunie 2000 privind măsurile ce pot fi aplicate īn perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor īncadrate īn munca

Ų      ORDONANTA DE URGENTA nr. 96 din 14 octombrie 2003 (*actualizată*)privind protecţia maternitatii la locurile de munca

Ų      LEGE nr. 346 din 5 iunie 2002 (*republicată*) privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale*)

HOTĂRĀRE nr. 144 din 13 februarie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale

SUPRAVEGHERE PIATA PRODUSE DIN DOMENIILE REGLEMENTATE

HOTĂRĀRE nr. 1.029 din 3 septembrie 2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor

HOTĂRĀRE nr. 115 din 5 februarie 2004 (*actualizată*)privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piata

HOTĂRĀRE nr. 207 din 17 martie 2005 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale explozivilor de uz civil şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piata

HOTĂRĀRE nr. 752 din 14 mai 2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării īn atmosfere potenţial explozive

HOTĂRĀRE nr. 1.756 din 6 decembrie 2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot īn mediu produs de echipamente destinate utilizării īn exteriorul clădirilor

HOTĂRĀRE nr. 332 din 28 martie 2007 (*actualizată*)privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze**) şi de particule poluante provenite de la acestea, īn scopul protecţiei atmosferei