Modificari HG 500/2011 publicate in Monitorul oficial nr.798/10.11.2011

„Articolul I

Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 27 mai 2011, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (2),  litera g)  va avea următorul cuprins: g) salariul de bază lunar brut şi sporurile, astfel cum sunt prevăzute în contractul individual de muncă;

2. La articolul 4,  partea introductivă  a alineatului (1) va avea următorul cuprins: Articolul 4 (1) Completarea, respectiv înregistrarea în registru a elementelor prevăzute la art. 3 alin. (2), şi transmiterea registrului se fac după cum urmează:”

„Articolul II

Elementul prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, aşa cum a fost modificat prin prezenta hotărâre, se completează în registrul general de evidenţă a salariaţilor şi pentru contractele individuale de muncă deja înregistrate, până la data de 15 decembrie 2011.”

 

Mentionam ca termenul pentru  trecerea de pe HG 161/2006 pe HG 500/2011 a fost 01.11.2011.